SCENAR universitāte – ciparu metodikas

Padziļināta Individuālā darba režīma(IDR) D1 metodiku un principu apmācība profesionālo SCENAR aparāta lietotājiem. Apmācību kurss paredzēts SCENAR tehnoloģijas efektivitātes paaugsināšanai hronisku slimību ārstēšanā.

Apmācību kurss ieteicams kvalifikācijas paaugstināšanai
 • Medicīnas darbiniekiem, SCENAR aparātu pielietojot savā praksē
 • Medicīnas darbiniekiem, kas vēl kļūt par SCENAR terapeitiem ( SCENAR terapeits nav profesija, tas ir zināšanu kopums, kurš ļauj strādāt ar pacientiem, kuriem ir hroniskās saslimšanas)
 • Medicīnas darbiniekiem, kas vēlas vadīt SCENAR tehnoloģijas apmācības
 • Jebkura profesionālā SCENAR aparāta lietotājiem
 • Visiem, kas vēlas paplašināt savas zināšanas SCENAR tehnoloģijas pielietošanā
IDR (ciparu režīms) dod iespēju vadīt pataloģiskās reakcijas organismā, pateicoties aparāta spējai veidot atgriezniskās saites principu ar organismu. Apmācību kurss sastāv no vairākām daļām: SCENAR terapijas pamatjēdzieni darbā ar IDR (D1)
 • Iedarbības veids
 • Iedarbības zona
 • Iedarbības maršruts
 • Iedarbības vektors
 • Iedarbības princips
 • Iedarbības algoritma noteikumi
 • Iedarbību metodika
D1 iedarbības metodika sevī iekļauj
 • apstrādes principus, noteikumus un algoritmus
 • apstrādes zonu(as)
 • maršrutus
Metodikas tiek formētas blokos
 1. Bāzes bloks “3C6P”, “Reakcijas mērs”, SCENAR-likumi
 2. Bloks “augstāk” – “3C6P”, “Apkakle”, “Plaukstiņa”, “Vēdera kvadrāti”
 3. Bloks “arvien augstāk” - “3C6P”, “Apkakle”, “Plaukstiņa”, “Vēdera kvadrāti”
 4. Bloks “stereognoze” - “3C6P”, “Apkakle”, “Plaukstiņa”, “Vēdera kvadrāti”
 5. Bloks “paātrināšana”- “Troikas”
 6. Bloks “SCENAR likumi” – pa principiem
 7. Bloks “Vektoru metodikas”
Metodika “3C6P” vienlaicīgi aktivizē centrālās un veģetatīvās nervu sistēmas darbību, iedarbinot un paātrinot pašregulācijas procesus.
 • Tas maina adaptācijas sistēmas darbību un prioritātes pašatjaunošanās procesā ( organisms zin, kur strādāt)
 • Šai metodikai ir ne tikai terapeitiska nozīme, bet arī ekspertīze
 • Procedūru kursa laikā šo metodiku izpilda vairākas reizes, lai noteiktu organisma atbildes reakciju dinamiku un izvēlētos iedarbības zonas
SCENAR terapijas efektivitātes paaugstināšana. SCENAR ekspertīze.
 • Ciparu rādītāju ekspertīze SR, Doza, “0”
 • Dotās procedūras papildus apstrādes zonas izvēle
 • Ģenerālās zonas izvēle darbam nākamajā procedūrā
 • Pacienta vešanas taktika (pacienta stāvokļa noteikšana procedūras laikā, terapijas kursa laikā, pacienta sūdzības dinamikas ekspertīze, ārstēšanas prognozes)
 • Šis kurss dod iespēju praksē apgūt visas iegūtās zināšanas – principus, noteikumus, algoritmus darbā ar režīmu D1(IDR)
 • Pēc apmācību kursu beigšanas kursantiem ir iespēja papildus iziet 8 praktisko nodarbību ciklu, kurā ir iespēja padziļināti praktiskajās nodarbības apgūt teorētisko materiālu.