26.04.2019 - 28.04.2019
DR.R.FOLLA DIAGNOSTIKAS METODE
09.05.2019
DIAGNOSTIKA D5
10.05.2019 - 12.05.2019
SCENAR TEHNOLOģIJAS PAMATKURSS